LuisaDuss Psikanalitik Öykü Tamamlama Testi

Çocukların kompleks ve sorun­larını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Öyküler özellikle çocuklar için hazırlanmış ol­makla birlikte yetişkinlere de bir düş gücü testi ola­rak uygulanabilir. Bilinçaltı simgeleri ve psikanalitik soru sorma tekniği ile kişilik komplekslerini ölçmeyi amaçlar.