Kişilik Bozuklukları

Herkeste çeşitli biçimlerde görülebilecek kişilik özelliklerinin, kişilik bozukluğu olarak değerlendirilebil­mesi için, bunların esneklikten yoksun ve uyum bozucu olması, işlevsellikte belirgin bir bozulmaya ya da kişisel sıkıntıya neden olması gerekmektedir. Kişilik bozukluğunun birçok çeşidi vardır. Kişilik bozuklukları kesin sınırlarla ayrılmış değillerdir. Bu nedenle belli kategorilere göre sınıflandırılmıştır.

  • Narsistik Kişilik Bozukluğu
  • Depresif Kişilik Bozukluğu
  • Saplantılı (Obsesif) Kişilik Bozukluğu
  • Pasif-Agresif Kişilk Bozukluğu
  • Histrionik Kişilik Bozukluğu