Erken Çocukluk Dönemi Otizm Ölçeği (CHAT)

Otizm tanısı alma riski olan çocukların 18 aylıktan itibaren belirlenmesi için kullanılır.