Çocuk Hakları ve Sorumlulukları

Çocuk Hakları ve Sorumlulukları

 

          Çocukluk, 0-18 yaş arası dönemi kapsayan insan yaşamının en önemli dönemlerinden biridir. Çocuğun bu dönemi sağlıklı atlatabilmesi onun yetişkinliğe ve topluma olumlu bir yatırım olması açısından önemlidir. Her çocuk ailelerin ve toplulukların içinde, şiddetten uzak gelişme fırsatlarına sahip bir biçimde yaşamayı hak etmektedir.

Çocukların daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak amacıyla, çocuğun yaşam kalitesini ve memnuniyetini ön plana alan ve belirlemeye çalışan, saygı gördükleri koruyucu bir ortamda büyümelerini amaçlayan çocuk hakları sözleşmesini her ailenin ve her çocuğun çok iyi bilmesi gerekmektedir.

Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.

Bu haklar dört temel inanç üzerine kurulmuştur:

  1. Çocuklar ayrımcılığa maruz kalmamalıdır
  2. Çocukları etkileyen her kararda çocukların çıkarları en önemli düşünce olmalıdır
  3. Çocukların sağ kalma ve sağlıklı şekilde gelişme hakkı vardır
  4. Çocukların kendilerini etkileyen konularda düşüncelerinin dikkate alınması hakkı vardır.

Buna bağlı olarak, her çocuğun yaşam hakkı, eğitim hakkı, nüfus kütüğüne kaydolma, isim, vatandaşlık ve mümkün olduğu ölçüde anne-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkı vardır.

Bu konuda ailelerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta çocuklara bu hakları öğretmekle birlikte hak ve sorumluluğun önemini de anlatmaktır.

Çocuk hakları kavramı, bir toplumun sağlıklı inşasında oldukça önemlidir. Bununla birlikte çocukların da bu konuda yeterli bilgilerinin olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle her çocuğun sahip olduğu hakları öğrenmesi ve bilmesi yetişkinlerin ve ebeveynlerin sorumluluğu olduğu bilinmelidir.  Çünkü haklarını bilen toplum sorumluluklarını da öğrenir. Herkesin olduğu gibi çocuklarında yerine getirmesi gereken sorumlulukları bulunmaktadır. Hak ve sorumluluklar birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Bu sebepten dolayı çocukların ailede ve toplumda ki rolü öğretilmeli, üstlenilen rollerin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmenin önemi anlatılmalıdır. Bu hakları elde etmek için üzerimize düşen görevleri yerine getirmemizin gerekliliğini öğretmek bilinçli bir toplumun parçası olmak için önemlidir.  Hakları bilmenin haksızlığı önleyeceğini bilmesi gereklidir.

Çocukların haklarının bilincinde olması ve bunları içselleştirebilmesi önemli bir noktadır. Çünkü haklarının bilincinde olan çocukların, başkalarının da haklarına saygılı olmayı öğrenmeleri ve toplumda uyumlu birer kişi olabilmeleri mümkündür.

Hak ve sorumluluğunu olduğunu bilen çocuklar yetişkinlik döneminde ki hak ve sorumluluklarının bilince olacaktır. Herkesin üyesi olduğu okula, topluma, kendisine, arkadaşlarına, çevresine ve doğaya karşı sorumluluklarını bilmenin ve yerine getirmenin hem kendisini hem çevresini mutlu kıldığını görür.

Bu hakların edinilmesinin ve öğrenilmesinin ailede başladığı unutulmamalıdır. Aile her konuda olduğu gibi hak ve sorumluluklar alanında da çocuğa yol göstericidir. Temelini aileden alan çocuk akademik hayatında buna daha rahat uyum sağlayacak ve şekillenecektir.

 

Uzman Klinik Psikolog

Gizem Duran Tüzer

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir