Gerçeklik Terapisi

Gerçeklik terapisi, Amerikan psikiyatrist William GLASSER tarafından 1965’ de geliştirilmiştir. Ve seçim kuramına dayanır.

Seçim kuramında; herkesin kendi hayatını kontrol edebileceğine inanılır . Bireyin her yaptığından kendisinin sorumlu olduğu kabul edilir.

Seçim kuramı insanların sosyal bir varlık olması nedeniyle hem sevgi almaları hem de vermeleri gerektiğini söyler. Sevgi aynı zamanda karşılanması en zor gereksinimdir. Çünkü karşımızda mutlaka bizimle işbirliğinde bulunacak bir insan olmalıdır. Seçim kuramı tüm yaşamımız boyunca yaptığımız her şeyin davranış olduğunu bütün davranışlarımızın içimizden gelen motivasyondan kaynaklandığını ve kendi seçimlerimize dayandığını ifade eder.

Gerçeklik terapisi, bilişsel ve davranışçı teori ve müdahaleler üzerine yapılandırılmıştır. Bununla birlikte gerçeklik terapisi, bilişsel davranışçı yaklaşımlardan daha felsefidir. Sonuçlardan çok sorumluluğa ve sürece daha fazla vurgu yapar. Bireylere, diğerlerine zarar vermeden ihtiyaçlarıyla uyumlu olan kendi seçimlerini kendilerinin yapmalarına yardım etmek gerçeklik terapisinin temelidir. Özellikle okullarda ve madde bağımlılığı kliniklerinde bu yaklaşım tercih edilmektedir. Gerçeklik terapisi; danışanlarının yaşadıkları sorunların çoğunun, hayatları boyunca önemli gördükleri insanlarla doyurucu bir ilişki kuramamalarından veya çevrelerindeki diğer kişilerle samimi ilişkilere giremeyip bağlanamamalarından kaynaklandığını öne sürmektedir. Danışanlar ilişkilerinde yaşadıkları problemlerin kendi davranışlarından kaynaklandığının çoğu zaman farkında değillerdir. “Gerçeklik terapisi, kısa süreli danışmalarda kolaylıkla ve etkili şekilde uygulanabilen etkileşime dayalı, uygulama alanı geniş olan bir terapi modelidir.”(akt, Çelik, 2014). Gerçeklik terapisinde nasıl daha iyi seçimler yapılacağını ve yaşamını nasıl kontrol edeceğini öğrenilmesini oluşturur.

‘’Ne istiyorsun?’’ bu soru gerçeklik terapisinin merkezindeki bir kavramı kapsar. Gerçeklik terapisini öğrenmek için başlangıç niteliğindedir. Terapist ve danışanlar, bu basit ama güçlü soruyla dışa vurulan sayısız istek, umut, ve hayalin zengin bilgisine kendilerine açık hale getirdiklerinde ilişkiyi güçlendirir.

Gerçeklik terapisti, danışanla anlamlı bir ilişki kurduktan sonra bir öğretmen gibi ona hayatındaki insanlarla gereksinim duyduğu şekilde anlamlı ilişkiler kurabilmeyi ve bağlanabilmeyi öğretir. Danışanlara ne yaptıklarını değerlendirmeleri ve davranışlarının kendilerine ve diğerlerine zarar vermeden temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı ile ilgilenir (Corey, 2001). insanın iki temel ihtiyacı vardır. İlişkisellik (sevmek ve sevilmek) ve saygı (kendisine ve diğerlerine karşı faydalı olduğunu hissetmek). Davranışlar bu  iki temel ihtiyacı karşılamaya yöneliktir ve gerçeğin, sorumluluk duygusunun ve doğru-yanlışın farkındalığını yansıtırlar. . Bu görüşü temel alan gerçeklik terapisinin amacı ise daha iyi seçimler yapmak ve kendi yaşamı üzerinde daha etkin kontrol sağlamaktır

Terapist hatanın kaynağını bulma amacı taşımaz. Terapi, danışanların ilişkilerinde kontrol edebilecekleri şeyler üzerinden yürür. Seçim kuramı ve devamında gerçeklik terapisi bireyin kontrol edebileceği tek şeyin kendisi olduğunu temel alarak değişim için danışanın kendisine yüklenir.

Terapi sürecinde bunu gerçekleştirmeye yönelik,

  1. Bireyin seçim ve sorumluluğu vurgulanır.
  2. Gerçeklik terapisinde terapist tamamen kendisi olmak durumundadır. Bazı psikoterapi yöntemlerinde olduğu gibi anne, baba rolü üstlenmez.
  3. Gerçeklik terapisinde tamamen içinde bulunulan zamana odaklanılır. Bazı sorunlar geçmişten kaynaklansa da geçmişimizi değiştiremeyeceğimiz için orada takılıp kalmamalı bugüne bakmalıyız.
  4. Gerçeklik terapisinde üzüntü, endişe, korku, mutsuzluk, isteksizlik gibi belirtiler üzerine odaklanmaktan kaçınılır. Bu belirtiler asıl sorunla yüzleşmeyi erteleyen savunmalardır. Önemli olan karşılanmamış temel gereksinimi yok etmektir.
  5. Gerçeklik terapisi ruhsal hastalık tanı ve sınıflandırmalarını kabul etmez, organik sebepler haricinde psikiyatrik ilaç kullanmayı tercih etmez.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir